studia II stopnia

Przed Tobą 4 kroki, aby zostać studentem Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztukiw Szczecinie.

1.
rejestracja
elektroniczna


17 maja-8 czerwca 2018

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza elektronicznego, w którym musisz podać swoje dane osobowe oraz wypełnić kilka dodatkowych pól.

2.
opłata
rekrutacyjna


do 13 czerwca 2018

Obowiązuje Cię opłata rekrutacyjna w kwocie 150 zł.

3.
egzaminy
wstępne


Wszytkie egzaminy wstępne odbywają się w terminach 18-30 czerwca 2018

Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich, prac własnych oraz dokumentacji pracy dyplomowej licencjackiej.

4.
kompletowanie
dokumentów


Od momentu ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych
do 6 lipca 2018


Przed Tobą bardzo ważny etap kompletowania wszystkich wymaganych dokumentów. Podania niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania oraz bez wzywania do uzupełnienia braków, więc przed wysłaniem upewnij się 2 razy, że o niczym nie zapomniałeś!

Termin składania kompletu dokumentów upływa z dniem 6 lipca 2018 roku
(liczy się data wpływu do Uczelni).

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Dział Spraw Studenckich (pok. 001)
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin.

Aby uzyskać więcej informacjI skontaktuj się z Działem Spraw Studenckich:

bos@akademiasztuki.eu

oraz pobierz pobierz Uchwałę Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie, w której opisane są szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.