studia II stopnia

Przed Tobą 4 kroki, aby zostać studentem Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztukiw Szczecinie.

1.
rejestracja
elektroniczna


16 maja-7 czerwca 2017

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza elektronicznego, w którym musisz podać swoje dane osobowe oraz wypełnić kilka dodatkowych pól.

2.
opłata
rekrutacyjna


Obowiązuje Cię opłata rekrutacyjna w kwocie 150 zł.

3.
egzaminy
wstępne


30 czerwca 2017

Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich, prac własnych oraz dokumentacji pracy dyplomowej licencjackiej.

4.
kompletowanie
dokumentów


Od momentu ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych
do 10 lipca 2017


Przed Tobą bardzo ważny etap kompletowania wszystkich wymaganych dokumentów. Podania niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania oraz bez wzywania do uzupełnienia braków, więc przed wysłaniem upewnij się 2 razy, że o niczym nie zapomniałeś!

Termin składania kompletu dokumentów upływa z dniem 10 lipca 2017 roku
(liczy się data wpływu do Uczelni).

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Dział Spraw Studenckich (pok. 001)
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin.

Aby uzyskać więcej informacjI skontaktuj się z Działem Spraw Studenckich:

bos@akademiasztuki.eu

oraz pobierz pobierz Uchwałę Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie, w której opisane są szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.