przedmioty wspomagające warsztat projektowy

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Komputerowe wspomaganie procesów twórczych, mgr Krzysztof Kamrowski, mgr Paweł Lewandowski, mgr Tomasz Świtalski
- Technologie przygotowania do druku cyfrowego i offsetowego, mgr Tomasz Świtalski