pracownia projektowania znaku i typografii

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Projektowanie znaku i form identyfikacyjnych, dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. nadzw., mgr Magdalena Januszkiewicz, wol. Aleksandra Misztela
- Projektowanie typografii, dr Michał Kacperczyk, wol. Kaja Depta-Kleśta
- Projektowanie komunikacji wizualnej (dla specjalności Architektura Wnętrz), dr Michał Kacperczyk, wol. Kaja Depta-Kleśta
- Podstawy grafiki projektowej- projektowanie znaku i form identyfikacyjnych, mgr Tomasz Świtalski
- Podstawy projektowania typografii i wydawnictw, dr Michał Kacperczyk, dr Justyna Machnicka.