pracownia projektowania plakatu i ilustracji

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Projektowanie plakatu i ilustracji, prof. Leszek Żebrowski, mgr Piotr Depta-Kleśta
- Ilustracja, dr Sylwia Godowska
- Projektowanie kampanii promocyjnych, dr Adam Klasa
- Podstawy projektowania plakatu i ilustracji, dr Adam Klasa, dr Sylwia Godowska.