pracownia multimedialnego projektowania graficznego

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Projektowanie graficzne, prof. Lex Drewinski, mgr Agata Pełechaty
- Projektowanie fotograficzne, dr hab. Krzysztof S. Baranowski, prof. ndzw., mgr Arkadiusz Piętak
- Projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych, dr Justyna Machnicka, mgr Tomasz Gaborski
- Podstawy fotografii, mgr Arkadiusz Piętak
- Podstawy multimediów, mgr Krzysztof Kamrowski