pracownia grafiki cyfrowej

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Grafika cyfrowa, dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, prof. nadzw., dr Marta Dziomdziora