pracownia animacji 2D i obrazu cyfrowego

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Animacja 2D i obraz cyfrowy, dr Julia Kurek
- Podstawy działań multimedialnych, dr Julia Kurek