pracownia grafiki artystycznej

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Wypukłodruk, prof. Andrzej Załecki, mgr Agnieszka Januszkiewicz
- Litografia, prof. Paweł Frąckiewicz
- Sitodruk, prof. Mirosław Pawłowski
- Wklęsłodruk i grafika cyfrowa, dr hab. Ewa Czerwińska, prof. nadzw., mgr Marta Kołodziejska
- Sitodruk, dr Adam Olejniczak
- Grafika eksperymentalna, dr Agnieszka Dajczak
- Podstawy wklęsłodruku i sitodruku, dr hab. Ewa Czerwińska, prof. nadzw., dr Adam Olejniczak, mgr Marta Kołodziejska
- Podstawy grafiki cyfrowej, mgr Krzysztof Kamrowski, o.m. dr hab. Ewa Czerwińska, prof. nadzw.
- Podstawy wypukłodruku i litografii, dr Adam Olejniczak, mgr Agnieszka Jankiewicz, o.m. prof. Paweł Frąckiewicz
- Podstawy grafiki warsztatowej, (dla specjalności grafika projektowa), dr hab. Ewa Czerwińska, prof. nadzw., mgr Marta Kołodziejska