pracownia wystawiennictwa i nowych technologii w projektowaniu

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Wystawiennictwo i nowe technologie w projektowaniu, dr hab. Andreas Guskos, prof. nadzw., mgr Ewelina Adam, stażysta: Jakub Palka
- Podstawy projektowania wystaw, mgr Dominika Zawojska, mgr Ewelina Adam, o.m.dr hab. Andreas Guskos, prof. nadzw.