pracownia projektowania mebla I stopień

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Projektowanie mebla, prof. Marek Owsian, mgr Paweł Machomet
- Projektowanie form użytkowych i opakowań, dr Katarzyna Utecht
- Projektowanie projektowania mebla, mgr Paweł Machomet, o.m. prof. Marek Owsian