pracownia projektowania architektury wnętrz i wystawiennictwa

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Projektowanie architektury wnętrz i wystawiennictwa, prof. Józef Jurek, mgr Dominika Zawojska
- Projektowanie przestrzeni terapeutycznych, dr Olga Kiedrowicz-Świtalska, stażysta: Agata Legawiec
- Podstawy projektowania architektury wnętrz, dr Olga Kiedrowicz-Świtalska, stażysta: Agata Legawiec