pracownia projektowania architektury wnętrz i form użytkowych

W ramach tej pracowni realizowane są następujące przedmioty:
- Projektowanie architektury wnętrz i form użytkowych, dr inż. Piotr Fiuk, wol.: Joanna Roguszczak
- Projektowanie architektoniczne, dr inż. Krzysztof Bizio
- Projektowanie oświetlenia, dr inż. Olga Sietnicka